Счупване в областта на бедрената шийка/пертрохантерно счупване/интертрохантерно счупване

 

 

Счупване в областта на бедрената шийка/пертрохантерно счупване/интертрохантерно счупване
Продължителност на програмата:
46 дни
Цена:
40.00 EUR
0.87 EUR / ден