Трохантерен бурсит / Trochanteric bursitis

Програма съдържа плейлисти за 30 дни, съобразени с Вашата болка и възможности.

Дни: 30

Видеа: 317

Упражнения: 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video
Трохантерен бурсит / Trochanteric bursitis
Продължителност на програмата:
34 дни
Цена:
30.00 EUR
0.88 EUR / ден