Хиперлордоза / Hyperlordosis

Хиперлордоза на лумбален отдел на гръбначния стълб

 

 

Терминът „лордоза“ се използва за описание на две нормални кривини на гръбначния стълб, които са изпъкнали напред – шийната лордоза и поясната лордоза. Има други две нормални кривини, които обаче са изпъкнали назад – това са гръдната кифоза и сакралната кифоза.

Нормалния ъгъл на поясната лордоза варира между 20 и 45 градуса. Поясна лордоза, която е с ъгъл по-голям от 45 градуса се обозначава, като хиперлордоза, т.е. кривината е по-голяма от нормалното.

Най-често хиперлордозата е в резултат на тазова инклинация и компенсиращо увеличаване на гръдната кифоза. Тук говорим за т.нар. долен кръстосан синдром, който се характеризира с дисбаланс на много мускулни групи, който пък е в резултат на съвременния заседнал начин на живот.

Хиперлордозата може да е в резултат също така на следните състояния: затлъстяване, остеопороза, спондилолистеза, първична патология на гръдната кифоза, ахондроплазия и др.

Мускулният дисбаланс, както и промененото положение на прешлените един спрямо друг, резултират в  компрометиране на ставно-лигаментария апарат, което от своя страна води до променена биомеханика на гръбначния стълб и съответно предразположение към ранно развитие на дистрофични и дегенеративни изменения.

За диагностицирането на хиперлордозата са необходими, както рентгенографски и функционални изследвания, така и запознаване с навиците и начина на живот на пациента.

Упражненията описани в нашата програма  адресират отлично проблемите свързани с хиперлордозата в цялата и сложност.

Моля, обърнете внимание, че за правилното изпълнение на програмата е необходимо да разполагате със следните уреди: ластик, малка топка, босу топка, пилатес топка

Хиперлордоза / Hyperlordosis
Продължителност на програмата:
32 дни
Цена:
35.00 EUR
1.09 EUR / ден
 0