Синдром на илио-тибиалният тракт / Iliotibial tract friction syndrome

Video
Синдром на илио-тибиалният тракт / Iliotibial tract friction syndrome
Продължителност на програмата:
32 дни
Цена:
30.00 EUR
0.94 EUR / ден