Артроза на колянната става (Гонартроза/Gonarthrosis)

Гонартроза

 

 

Гонартрозата (дегенеративни промени в структурите на коляното) засяга около 35% от жените и около 21% от мъжете, като в повече от половината от случаите са засегнати и двете колене.

Рискови фактори: най-честата причина за развититие на гонартроза е наднорменото тегло и/или затлъстяването. Профeсионалните спортове и дейностите, които изискват многократно повтарящи се действия са също сред водещите причини. Острите травми, които са свързани с дефинитивна промяна на биомеханиката на коляното(например премахване на увреден хрущял) са не на последно място иницииращи фактори.

Симптоми и диагноза: болката при ходене и изобщо при движение, както и сковаността са първите характерни симптоми. Болните се оплакват от намален обем на движение в засегнатата става и описват болката, като "механична", която обаче изчезва при покой.

Рентгенографското изследване дава богата информация, която напълно кореспондира с оплакванията - стесняването на ставната междина, плътната светла сянка в близост със ставните повърхности, както и развитието на остеофити(шипове), говорят недвусмислено за развитието на дегенеративното заболяване.

Тонуса на бедрената мускулатура и специално на мускулите по вътрешната страна на бедрото е увеличен. Наблюдава се и промяна в нормалното ходене, което е в резултат не само на болката, но и на породеното от нея  щадене на коляното/коленете. В по-късен етап изглеждат подути.

Както при всички останали заболявания, и тук, ранното диагностициране е от съществено значение, тъй като в някой случаи може да отложи оперативното лечение с 10 - 12 години. Подобряването на подвижността, правилната походка, намаляването на телесното тегло и като цяло изключването на рисковите фактори е значителна крачка в забавяне на развитието му.

Ние, специалистите в Play Reha, имайки предвид всички обстоятелства с това прогресиращо и инвалидизиращо състояние , предлагаме комплекс от упражнения, който поддържа и увеличава обема на движение в ставите, както и привежда мускулатурата в нейните опимални нива на работен тонус – двете най-важни цели на реахбилитацията.


Д-р Николай Тивчев

Артроза на колянната става (Гонартроза/Gonarthrosis)
Продължителност на програмата:
34 дни
Цена:
40.00 EUR
1.18 EUR / ден