Възстановяване на хрущялни увреди - Микрофрактури / Microfractures - knee cartilage repair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възстановяване на хрущялни увреди - Микрофрактури / Microfractures - knee cartilage repair
Продължителност на програмата:
84 дни
Цена:
50.00 EUR
0.60 EUR / ден