Анатомия на тазобедрената става

 

Тазобедрената става е изградена от бедрената глава и ямката на таза (ацетабулум ). Освен тези костни елементи, за нормалното функциониране на ставата от особена важност са и някои мекотъканни стуктури - лабрума на ставата, ставните връзки, капсулата и ставния хрущял, увредите на които предствляват основно обект на лечение за артроскопската хирургия.

 

Ставния хрущял покрива повърхността на главата на бедрената кост и на ацетабулума. Той създава гладка повърхност и при движение с помощта на ставната течност се осъществява минимално триене на костите една спрямо друга.

 

Ацетабулума е обграден от масивен фиброхрущял, който се нарича нарича лабрум. Лабрума има стабилизираща функция за ставата и увеличава контактната площ в нея.

Капсулата на тазобедрената става е най - масивната в човешкия организъм. Вътрешната повърхност на ставната капсула е покрита с така наречената синовиална мембрана, която произвежда синовиалната течност, смазваща тазобедрената става.

 

текст и графика arthroscopy.bg

 0