Какво е колянна артроскопия?

Артроскопията на коляното е оперативна процедура, при която чрез минимален разрез на кожата, проникваме с оптична система в ставата и осъществяваме оглед, диагностика и лечение на всички вътреставни структури.

За първи път колянна артроскопия е направена от Проф. Kenji Takagi (1888-1963) от Университета в Токио през 1918г. /коляно на кадавър/. Година по-късно /1919г/ той прави първата колянна артроскопия на пациент. Паралелно с него Д-р Eugen Bircher (1882-1956) от Швейцария през 1921г. прави първата артроскопия в Европа. В Америка такава е направена през 1925г. от Д-р Phillip Kreuscher (1884-1943).


След тях много техни ученици и последователи, като Д-р Watanabe, Д-р Burman, Д-р McGinty, Д-р O,Connor и др., развиват тази оперативна техника. Чрез създадените от тях школи се поставя началото на съвременната колянна артроскопия. Може би тук е мястото да отбележим, че напредъкът на артроскопията и мини-инвазивната хирургия е немислим без развитието на технологийте в наши дни.

 

текст и фигури: arthroscopy.bg

 0