Специалисти

ортопед-травматолог
Д-р Николай Тивчев
МБАЛ "Сердика" Завършил е медицина в Софийския медицински университет през 1995 г. След това работи като ортопед травматолог в болница „Пирогов”, като от 2007г. е началник на отделение към една от клиниките в лечебното заведение. В момента е началник на отделение по Ортопедия и Травматология в МБ...
ортопед-травматолог
Д-р Роберт Халваджиян
Д-р Робърт Халваджиян Завеждащ отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ Авис Медика, Плевен   Завършил е медицина в Медицински университет Плевен, през 1998 година. След това работи в клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен, до 2007 година. От сеп...
кинезитерапевт
Калоян Крумов
Завършил е Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Факултет Кинезитерапия   1996 - 2000 г Образователно-квалификационна степен:   Бакалавър – Кинезитерапевт/Физиотерапевт Професионален опит:   Май 2012 до днес:  International Medical Center (IMC) – гр. София.  Физиотерапевт. Май 2014 – С...
ортопед-травматолог
Д-р Владимир Стефанов
Д-р Владимир Стефанов д.м. stefanovmd@gmail.com +359 889 636 717   Асистент Клиника по Артроскопска Травматология ВМА-СОФИЯ  
кинезитерапевт
Борислав Чонгов
Управител Спорт и здраве ЕООД Кинезитерапевт в МЦ "Ортомед" Уневерситетска Специализирана Болница за Активно Лечение по Ортопедия "проф. Б. Бойчев" Горна Баня, София. Кинезитерапевт на Спортна Федерация на Глухите в България. Theraband Academy  - инструктор и обучения за пациенти и специ...
ортопед-травматолог
Д-р Саша Янкович
Dr. Janković is an orthopaedic specialist from may of 1998. when he took a position at the Department of Orthopaedics of the Clinical hospital  Sveti Duh. He became head of Orthopaedics department in october 2009. In 2004. he was given the title of docent for department of Sports medicine at the fac...
 0