ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

Тазобедрената става се изгражда от ставното свързване между кръгла ямка по предно-страничната повърхност на илиачната кост, наречена ацетабулум и главата на бедрената кост. Това е ставната връзка между тазовия пояс и долния крайник. Анатомичната конструкция, както и мощната мускулатура на тазобедрената става показват ясно, че нейната функция е да носи тежестта на цялата горна част на тялото и да понася  тягата на мускулатурата. Тази става не предлага голям обем на движение, а по-скоро стабилност и товароподемност.

 0