КОЛЯННА СТАВА

Колянната става се състои от три кости – долната част на бедрената кост, горната част на големия пищял и капачка. Те са покрити със ставен хрущял и заедно с двата менискуса (външен и вътрешен), вътрешните кръстни връзки (предна и задна), колатералните връзки (медиална и латерална), ставната капсула и залавящите се отстрани мускули образуват колянната става.

 0