ТАЗ

Тазът  се образува от съчленението на три кости - кръстцовата кост и двете илиачни кости.  Задната стена на таза е образувана от кръстцовата кост. В страни тази кост влиза в ставно съчленение с лявата и дясна илиачни кости, които напред влизат в стабилна хрущялна връзка една с друга (пубисна синдесмоза), затваряйки таза отпред. Кръстцовата кост е изградена от 5 сляти един с друг прешлени и представлява солидна основа върху която се намира гръбначния стълб. Кръстцовата кост поема цялата тежест от горната част на тялото и чрез сакроилиачните стави и илиачните кости разпределя тази тежест върху долните крайници. От вътрешна и външна страна таза има множество анатомични особености обусловени от многообразието от функции, които той има. Отвътре таза е разделен на голям и малък таз, в които се поместват редица вътрешни органи и мускули. По външната предно-странична повърхност на двете илиачни кости се наблюдава вдлъбната кръгла структура наречена ацетабулум. Тя е част от тазобедрената става. Таза е здрава структура, защото е залавно място за много мускули, повечето от които участват в телодържането. Правилния баланс между различните мускулни групи в областта на таза е от определящо значение за цялостното и локално здравословно състояние на човек, правилната стойка и походка.

Програми
 0