Раменна става

Раменния комплекс е сложен кинетичен механизъм, включващ костни, ставни и мекотъканни структури, което позволява горния крайник да бъде позициониран във всяка точка на почти пълна сфера. Чиста Раменна Става се нарича Глено-Хумерална става и представлява съчленението между главата на раменната кост и плитката ямка на лопатката. Тази става е най-подвижната става в човешкото тяло.  Големия обем на движение е формиран в резултат на изправеното положение и е необходим за извършването на всяка трудова дейност. Голямата свобода на движение идва на определена цена - лесна податливост на травми. Както всяка става, така и раменната има своите пасивни и активни стабилизиращи структури, но те се оказват неефективни при средно и високо-енергийния травматизъм, както и репетиторния микротравматизъм, т.е. постоянно-повтарящи се действия.

 0