Гривнена става (китка)

Тук, както при рамото и лакътя, не може всъщност да се говори само за една става, а за две. Китката е сложен артикулационен комплекс, който съгласува движенията в лакътя и рамото, с движенията, които самата ръка трябва да извърши. Тази задача се осъществява чрез прецизната координация между две стави - лъчево-киткова и среднокиткова става. Този биомеханичен комплекс е в основата на фините движения на ръката - едно от най-големите постижения на еволюционното развитие в човешкия скелет. Акцента на упражненията тук пада не толкова върху изолираната функция на отделен мускул, колкото върху възстановяване на комплексното движение.

 0