Спондилолистеза

 

 

Гръбначният стълб е изграден от прешлени, свързани помежду си чрез стави лигаменти и междупрешленни дискове. Всички тези елементи обуславят гръбначния стълб като структура, която е едновременно мобилна, но и стабилна при статично положение. Стабилността и подвижността  на гръбначния стълб е есенциална за човешкото ежедневие.

Стабилизаторите може да бъдат разделени в две функционални групи – активни – мускулите, и пасивни – лигаменти, междупрешленни дискове и ставни повърхности.

Еволюционният преход към изправен стоеж и придвижване на два крайника е поставил тази анатомична система пред нови изпитания. Много от отговорите към тези изпитания са компромисни решения, водещи до все- по крехък баланс между подвижност и стабилност. Затова гръбначните заболявания са изключително често срещани при човека.

Спондилолистезата е състояние, при което един прешлен се измества напред спрямо съседните прешлени. Гръбнака в тези случаи се намира в състояние на  нестабилност, която води до редица нежелателни структурни и биомеханични изменения. Междупрешленния диск започва да се натоварва от сили, идващи от направления различни от нормалните. Междупрешленните стави (фасетни стави) са със силно разпъната ставна капсула или в някои случаи са „разместени“, а неврофорамените (отворите между два прешлена, откъдето излизат нервите от гръбначния мозък) са с намален диаметър. Всички тези структурни изменения водят до промени в нормалната биомеханика на гръбначния стълб. Това е предпоставка за ранното развитие на дегенеративни промени, както в областта на дисковете, така и на фасетните стави. Друго последствие са неврологичните увреди от притискането на нервните коренчета в гръбначните пространства (форамени), през които напускат гръбначния канал.

Най-често засегнатото ниво е това на 5-ти лумбален и 1-ви сакрален прешлен. Причината за това е анатомичната структура на междупрешленната става, която обуславя най-високата степен на мобилност в лумбалния отдел , но и най-голямата вероятност за дестабилизиране.

Причините за развитие на спондилолистеза са много: вродени малформации, остри травми на гръбнака, дегенеративни ставни заболявания, остеопороза, туморни формации.

Спондилолистезата се класифицира в няколко степени, като по-напредналото развитие изисква оперативно лечение.

Симптомите могат да бъдат: различна по интензитет болка в зоната на гръбнака, която може да се разпространява в региона, инервиран от засегнатия нерв. Загуба на сетивност, мускулна сила и  дълбоки рефлекси са също възможни усложнения. Много характерен симптом е увеличента поясна кривина (хиперлордоза), както и увеличения обем на движение в пояса.

От изключителна важност е, пациентите с диагностицирана спондилолистеза да бъдат добре информирани за правилното консервативно лечение на това състояние, а именно: да се наблегне на развитието на добре функционираща коремна стена, както и паравертебрална (около гръбначния стълб) мускулатура. Навиците от ежедневните дейности трябва да се ревизират и пригодят към правилно положение и движение на гръбнака. 

Изберете нашата програма за консервативна терапия при спондилолистеза или поръчайте индивидуална програма!

 0