Гръбначен стълб и болки в гърба

 

Чрез изправеният стоеж, човек придобива много предимства, но също така увеличава натоварването на гръбначния стълб.

Гръбначния стълб е част от скелета и е свързан с главата чрез шията и чрез долните сегменти с таза. Освен, че е една от най-важните, тя е и една от най-проблемните зони в човешкия двигателен апарат. 

Гръбначният стълб е изграден от 7 шийни, 12 гръдни, 5 поясни прешлена, кръсцова кост, която представлява 5 сраснали прешлена и опашна кост от 4 до 6 сраснали прешлена. Той има двойно извита S-овидна форма, като образува 3 кривини. Има шийна лордоза, гръбна кифоза и поясна лордоза.

 Лоша позиция, липса на физическа активност и дълги периоди на седене могат да доведат до намаляване или увеличаване на обема на движения в тези три кривини (хипер или хиполордоза, хипер или хипокифоза, сколиоза). 

Между прешлените се намират междупрешлените дискове, които намаляват триенето или служат като амортисьори и спомагат намаляване на тежестта, оказвана върху прешлените. Дискът има фиброзен пръстен (annulus fibrosus) и меко ядро (nucleus pulposus). Два съседни прешлена и техните принадлежащи межупрешлени дискове образуват динамичен гръбначен сегмент, място където дегенеративните процеси или болка се проявяват най-често.

Причините защо болката се проявява в гърба са много: заседнал начин на живот, липса на физическа активност, старост, генетични фактори, травми. Статистически данни показват, че над 80% от населението изпитва болка в гърба. Дегенеративните процеси първо започват в дисковете, еластичността се намалява, променя се формата им, нишките на фиброзния пръстен могат да добият малки разкъсвания, междупрешленото пространство може да се стесни, дискът може да се измести от мястото си и дори ядреното вещество да се излее, ако пръстенът се разкъса. Всички тези промени водят до съсредоточаване на голяма тежест върху прешлените. 

Гръбначните деформации са причинени от изместване на прешлените от правилните им позиции и това може да доведе до притискане на околните нерви. Също причина може да е поради отслабнала мускулатура в областта на гръбначният стълб, поради липса на физическа активност или дълго стоене в неправилна поза. Деформациите и болката в гърба могат да доведат до: мигрена; изтръпване в ръцете, кракатa, ходилатa; болка в гърдите; промяна на позицията на таза; загуба на чувствителност.

Болката може да е остра, породена от травма или определени движения. Най-често възниква в области, където по-подвижна част се свързва с по-неподвижна (поясна област L4-L5 или L5-S1).

Както беше отбелязано, възможни са дегенеративни промени в областта на гръбначния стълб и сегментите му с изява на други места като например болка в шията, шийно-мишничен болков синдром (болка в шията, която се разпространява в рамене и ръце), шийно-главов болков синдром (болка в шията, която се разпространява в основата на главата), ишиас.

 

 0