Травма на менискуса (медиален или латерален)

Менискусите с форма на буквата С, са позиционирани между ставните повърхности на колянната става, между бедрената кост и големият пищял. Те са изградени от хрущялна тъкан и служат като амортисьори в колянната става, като увеличават ставната й повърхност и като две възглавнички, които намаляват триенето, натиска и натоварванията, които се упражняват върху ставата ежедневно.

Има външен или латерален и вътрешен или медиален менискус (meniscus lateralis et medialis), тяхното предназначение е да стабилизират колянната става по време на движение, както и да усвоят част от натоварванията. Бедрената кост и големият пищял са устроени по начин, по който придават плиткост и плоскост на ставата и това е рисков фактор, който може да доведе до нараняване при определени движения. Менискусите са тези, които предотвратяват и намаляват риска това да се случи.

Определени движения в колянната става могат да причинят травми или увреда в менискуса и тези движения са внезапни и неочаквани, по време на които активните стабилизатори на коляното не могат да осигурят напълно тази стабилност и това води до прекомерно натоварване върху пасивните стабилизатори (връзки) и ставната капсула, което след това се прехвърля върху един или двата от менискусите. Травмите на менискуса могат да са с ниска или висока степен на увреждане, също така могат да възникват при малка повреда, която след време се превръща в сериозна травма. Главният проблеми при травма/повреда на менискуса е, че за тях няма истински заместител, и те не регенерират от само себе си , т.е. не се самоизлекуват.

Травми или проблеми свързани с менискуса са: блокирал менискус, при което менискуса се измества или част от него се защипва между двете ставни повърхности и ограничава движенията в колянната става; частични или пълни разкъсвания на менискуса: когато повърхността на менискуса, поради голямо натоварване или натрупване на множество малки промени с времето, се разкъса; контузии на менискуса, при които част или целият менискус може да е притиснат или разкъсан, предизвиквайки болки, отоци и ограничения в движенията. 

Травмите на менискуса най-често се причиняват при ротации в коляното, съпроводени със сгъване и разгъване. Често в тези случай, биомеханично се наблюдава неправилно положение на долният крайник, т.е. ходилото, коляното и бедрото не се намират в една линия по време на движението, което води до натоварване на латералният или медиалният менискус, по време на внезапни и неочаквани движения в коляното. Трябва да се отбележи, че латералният менискус е по-устойчив и се уврежда по-рядко. Латералният менискус не е свързан с латералната колатерална връзка, за разлика от медиалният менискус, затова латералният е по-устойчив при ротации в коляното. При медиалният тази устойчивост намалява и това води до по-честото му увреждане.

Лечението на травмите може да е консервативно или оперативно, в зависимост степента на увреждане. Консервативните методи включват физикалнатерапия, която спомага за намаляване отока и болката, причинени от травмата. Функционалната фаза включва укрепване на мускулите на бедрото и възвръщане на  баланс и стабилност в коляното. Оперативното лечение зависи от вида и степента на травмата и в днешно време най-честата процедура е артроскопия, която има за цел да намали максимално увредената тъкан. Пълна или частична менисцектомия (премахване на част от менискуса) или зашиване на менискуса са две от най-популярните оперативни процедури. 

Профилактика: Поддържане на здравословно телесно тегло, правилно изпълнение на движенията, които включват колянна активност, с акцент върху позицията на бедро, коляно и ходило, програми за укрепване на мускулите на бедрото, баланса и стабилността на коляното.

 0