Уредите, който са Ви необходими за Вашето възстановяване

Тук са показани всички уреди, които можете да ползвате.

Ако желаете да закупите някои от тях, моля свържете се с представителя на Theraband за България.

Адресът и телефоните ще намерите най-долу на тази страница.

                               

 Еластични ленти:

 

 

TheraBand CLX YELLOW индивидуален (11 лупа ~ 2,20 метра), ниво THIN = 31,00 лв

 

 

 

 

 

TheraBand CLX YELLOW индивидуален (11 лупа ~ 2,20 метра), ниво THIN = 31,00 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TheraBand CLX RED индивидуален (11 лупа ~ 2,20 метра), ниво MEDIUM = 33,00 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TheraBand CLX BLUE индивидуален (11 лупа ~ 2,20 метра), ниво HEAVY = 35,00 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TheraBand CLX GREEN индивидуален (11 лупа ~ 2,20 метра), ниво EXTRA HEAVY  =  38,00 лв

 

 

 

 

 

 

 

THERABAND® Еластична примка LOOP, шир. 7,5 см:

Жълт, ниво Thin = 16,00 лв

Червен, ниво Medium = 16,00 лв

Зелен ниво Heavy = 16,00 лв

Син, ниво Extra Heavy =16,00лв

 

 

 

 

 

Тренировъчни топки:

 

 

 

 

 

 

THERABAND® ProSeries SCP Тренировъчни топки:

Жълта - Ø45 cm= 35,00 лв (подходяща за височина 140-155см.)

Червена-  Ø55 cm = 45,00 лв (подходяща за височина 155-170см.)

Зелена-  Ø65 cm = 55,00 лв (подходяща за височина 170-185см.)

 

 

 

 

 

 

THERABAND® Mini ball:

Mini Ball Ø23 cm = 21,00 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За поръчки:

гр. София, 1404

бул."Петко Ю.Тодоров", блок 5 

Mобилен: 0884 717 888 

WEB:www.siz.bg

FACEBOOK: Спорт и здраве ЕООД

 

 0