Въпросник за тазобедрена става (HOOS)

1 / 45
Отговорете на следващите въпроси , отнасящи се за оплакванията и затрудненията, които сте имали с тазобедрената Ви става през последната седмица.
Моля изберете една от възможностите
Напред    
2 / 45
S1. Усещате ли стържене, прищракване или други звуци от тазобедрената става?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
3 / 45
S2. Имате ли затруднения да разтворите широко краката си?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
4 / 45
S3. Имате ли затруднения да правите дълги и уверени крачки?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
5 / 45
Следващите въпроси касаят нивото на скованост в тазобедрената става през последната седмица.
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
6 / 45
Сковаността се изразява в усещането за ограничение или забавеност на движенията в тазобедрената става.
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
7 / 45
S4. Каква е сковаността в тазобедрената става сутрин след ставане от сън?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
8 / 45
S5. Каква е сковаността в тазобедрената става след седене, лежане или почивка по-късно през деня?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
9 / 45
P1. Колко често имате болка в тазобедрената става?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
10 / 45
P2. Какво ниво на болка сте изпитвали през последната седмица при пълно разгъване в тазобедрената става?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
11 / 45
P3. Какво ниво на болка сте изпитвали през последната седмица при пълно сгъване в тазобедрената става?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
12 / 45
P4.Какво ниво на болка сте изпитвали при ходене по равна повърхност?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
13 / 45
P5. Какво ниво на болка сте изпитвали при изкачване или слизане по стълби?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
14 / 45
P6. Какво ниво на болка сте изпитвали нощно време в леглото?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
15 / 45
P7. Какво ниво на болка сте изпитвали когато седите или лежите?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
16 / 45
P8. Какво ниво на болка сте изпитвали при продължителен изправен стоеж?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
17 / 45
Р9. Какво ниво на болка сте изпитвали при ходене по твърда повърхност (цимент , асфалт и др.)?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
18 / 45
Р10. Какво ниво на болка сте изпитвали при ходене по неравна повърхност или пресечен терен?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
19 / 45
Следващите въпроси се отнасят до вашето физическо състояние и функция.
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
20 / 45
Моля отбележете отговора, който отговаря на нивото на затруднение, което сте имали през последната седмица.
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
21 / 45
А1. Изпитвали ли сте затруднение при слизане по стълби?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
22 / 45
А2. Изпитвали ли сте затруднение при изкачване по стълби?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
23 / 45
А3. Изпитвали ли сте затруднение при ставане от седнало положение?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
24 / 45
А4. Изпитвали ли сте затруднение при изправен стоеж?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
25 / 45
А5. Изпитвали ли сте затруднение при навеждане към пода или взимане на нещо от пода?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
26 / 45
А6. Изпитвали ли сте затруднение при ходене по равна повърхност?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
27 / 45
А7. Изпитвали ли сте затруднение при излизане от кола?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
28 / 45
А8. Изпитвали ли сте затруднение при пазаруване?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
29 / 45
А9. Изпитвали ли сте затруднение при обуване на чорапи или чорапогащи?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
30 / 45
А10. Изпитвали ли сте затруднение при ставане от леглото?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
31 / 45
А11. Изпитвали ли сте затруднение при събуване на чорапи или чорапогащи?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
32 / 45
А12. Изпитвали ли сте затруднение при лежане в леглото (обръщане, задържане на удобна позиция)?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
33 / 45
А13. Изпитвали ли сте затруднение при влизане или излизане от вана за къпане?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
34 / 45
А14. Изпитвали ли сте затруднение при седене?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
35 / 45
А15. Изпитвали ли сте затруднение при сядане или ставане от тоалетна?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
36 / 45
А16. Изпитвали ли сте затруднение при домашни занимания с тежко натоварване (местене на тежки неща, миене на под и др.)?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
37 / 45
А17. Изпитвали ли сте затруднение при домашни занимания с леко натоварване (готвене ,бърсане на прах и др.)?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
38 / 45
SP1. Изпитвали ли сте затруднение при клякане?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
39 / 45
SP2. Изпитвали ли сте затруднение при тичане?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
40 / 45
SP3. Изпитвали ли сте затруднение при завъртане (пивотиране) на опорния крак с увредената тазобедрена става?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
41 / 45
SP4. Изпитвали ли сте затруднение при ходене по неравен терен (походи в планина или на плажа)?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
42 / 45
Q1. Колко често се сещате или мислите за проблема си с тазобедрената става?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
43 / 45
Q2. Променили ли сте начина си на живот, за да избягвате дейности, които могат потенциално да влошат състоянието на тазобедрената ви става?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
44 / 45
Q3. Тревожи ли ви липса на увереност относно тазобедрената ви става?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
45 / 45
Q4. Общо казано, какви затруднения имате с тазобедрената ви става ?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Изпрати   
 0