Анкети за самооценка

Тези въпросници са медицински. Тяхното предназначение е да се определи степента на вашето здраве и физическа активност.

Въпросите в анкетите, често можете да ги чуете при преглед.

Всички въпросници са стандартизирани и удобрени от съответните органи, включително и от СЗО.

Можете да ги използвате за проследяване на състоянието си в динамика.

След като ги попълните ще получите препоръки от нашите специалисти.

Пълният списък с отговори е достъпен само и единствено за лекаря, който сте избрали. Отговорите, които сте посочили можем да Ви ги предоставим на електронен носител, след изрично запитване до нас на следния имейл адрес: contacts@playreha.com

 0