Въпросник за колянна става (IKDC)

1 / 21
Ако не можете да немерите точния отговор, изберете най-близкия.
Моля изберете една от възможностите
Напред    
2 / 21
Отговорете на следните въпроси, като имате предвид последната седмица.
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
3 / 21
Каква степен на натоварване (физическа активност) може да извършвате без болка?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
4 / 21
Колко често сте имали болки в коляното (0 е никога , а 10 -постоянно)?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
5 / 21
Колко силна е болката (0 е никаква болка , а 10 - най-силната, която може да си представите) ?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
6 / 21
През последният месец или от получаването на увредата, колко оточно или вдървено усещате коляното?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
7 / 21
Какво ниво на активност можете да понесете, без това да доведе до оток в коляното?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
8 / 21
Имали ли сте моменти на блокиране или прещракване?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
9 / 21
Какво ниво на активност можете да понесете, без това да предизвика нестабилност в коляното?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
10 / 21
Как състоянието на коляното променя способността ви да изкачвате стълби?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
11 / 21
Как състоянието на коляното променя способността ви да слизате по стълби?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
12 / 21
Как състоянието на коляното променя способността ви да коленичите на увреденото коляно ?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
13 / 21
Как състоянието на коляното Ви променя способността да клякате?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
14 / 21
Как състоянието на коляното Ви променя способността седите със сгънато коляно?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
15 / 21
Как състоянието на коляното Ви променя способността да станете от стол?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
16 / 21
Как състоянието на коляното Ви променя способността да тичате?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
17 / 21
Как състоянието на коляното Ви променя способността да се приземите от отскок, като опoрният крак е този с увреденото коляно?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
18 / 21
Как състоянието на коляното Ви променя способността да потегляте или спирате рязко при ходене или тичане?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
19 / 21
Как бихте оценили функцията на коляното ви (в следващите два въпроса) при изпълнение на ежедневните ви занимания по скала от 0 до 10 (10 е нормална функция на коляното, а 0 е невъзможност за извършването на ежедневните ви занимания)?
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
20 / 21
Функция преди увредата на коляното по десетобална скала
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Напред
21 / 21
Функция на коляното Ви в момента по десетобална скала (като невъзможността за извършване на ежедневните Ви занимания е 0 , а безпроблемното им извършване е 10)
Моля изберете една от възможностите
   Назад
Изпрати   
 0