Луксация на пателата - консервативна терапия

  

 


За програматa:

Тази програма е предназначена за пациенти с диагностицирана луксация на колянното капаче.

Можете да започнете тази програма след консултация с Вашия лекуващ лекар или член на нашия екип.

Целта на програмата е да се облекчат болката и отока, да се възстанови  нормалното движение в коляното и да се избегне развитието на усложнения.

За да се възстановите напълно и в нормални срокове, е необходимо ежедневно да изпълнявате упражненията.

 


Какво съдържа програмата:

- Програмата съдържа плейлисти с видеоклипове.

- Всеки ден се зарежда нов плейлист.

- Клиповете съчетават ясни обяснения относно същността на изпълняваното упражнение, и видео, в което е показано как правилно да го изпълните.

- Трудността на упражненията се повишава постепенно.


36 рехабилитационни дни

47 различни упражнения

Общо 445 видеа

 Необходими уреди: нееластична лента, швейцарска топка, фоумролер


Внимание!

Всички упражнения в рехабилитационните програми трябва да се изпълняват, докато усетите разтягане и лек дискомфорт. В никакъв случай не трябва да чувствате и да си причинявате болка. Ако усетите болка, моля вземете си кратка почивка и продължете серията от упражнения, като ограничите натоварването. Претоварването води до забавяне на процеса на възстановяване!


Програмата е изготвена със съдействието на:

Калоян Крумов - Физиотерапевт


Контакти:

Не се колебайте да зададете въпросите си на телефон: +359889250440, или на чата в сайта.

 


Ставата между бедрената кост и колянното капаче (патела) се нарича феморопателарна става. Функцията й е да осигури балнсирано и стабилно движение на пателата в целия обем движение на колянната става, същевременно с което и да постигне запазване на максимален контакт между ставните повърхности на феморалния канал (ноч) и на капачето.

Нормално, колянното капаче се движи във вертикално направление с определено външно изместване в крайните моменти на разгъване на колянната става. Няколко са факторите определящи стабилното движение в този канал като могат да се разделят в две генерални категории – динамични/ функционални и структурни. Динамичните включват правилната функция и активация на вътрешната глава на четириглавия бедрен мускул, балансът между нея и другите три глави, функцията на мускулите, извършващи движения и стабилизиращи тазобедрената става и др. Структурните включват анатомията на феморалния ноч, на ставните повърхности на капачето, лигаментите (връзките), които го стабилизират в бедрения канал, вариации в  анатомията на долния крайник и таза (при жените, поради широчината на таза, механичните оси водят до увеличени сили на натоварване в колянната става и особено във феморопателарната става).

Пълното изместване на капачката извън бедрения канал се нарича луксация. Луксираното капаче най-често се намества спонтанно при отпускане на мускулите или при активно изпъване на колянната става. По-рядко се налага наместване под упойка.

Травмата е честа при юноши и е по-често срещана при момичета и жени.

В зависимост от факторите, довели до луксация на пателата и степента на увреда на участващите структури, е възможно консервативно или оперативно лечение. Консервативното лечение цели овладяването на отока и възпалението в началния етап след травмата и възвръщане и подобряване на динамичните фактори на стабилност на капачето. Това се постига чрез кинезитерапевтични упражнения, които се изпълняват в добре структурирана последователност.

Нормалният  период на възстановяване след луксация на пателата зависи от степента на увредата. Средно трае около 2 седмици до 2 месеца.

Луксация на пателата - консервативна терапия
Продължителност на програмата:
36 дни
Цена:
35.00 EUR
0.97 EUR / ден
 0