Лакътна става

Лакътната става е двигателен комплекс съставен от три различни ставни свързвания - раменно-лъчева, раменно-лакътна и горна лъчево-лакътна стави. Тази става играе основна роля в свободните и координирани движения на целия горен крайник. Докато раменния пояс осигурява голям обхват на действие в пространството, лакътната става осигурява прецизиране на необходимата дължина и височина на горния крайник. От биомеханична гледна точка, към споменатите три стави изграждащи лакътната става, трябва да се добави още една - в областта на китката, благодарение на която самата ръка приема точното необходимо положение в пространството, за да осъществи ефективно своята функция. Увредата на който и да е сегмент в лакътния комплекс води до увреда на функцията на останалите.

 0