ОБЩОВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Общата физическа подготовка (ОФП) е неразделна част от тренировъчния режим на всеки активно занимаващ се човек  с физически упражнения. ОФП е основа на всяка тренировка във всички видове спорт. Въздействието на ОФП върху физиологията на човека и в частност мускулното съкращение, нервната и хуморалната регулация, са обект на широки изследвания, всички доказващи нейното фундаментално значение. Play Reha ви предлага програма, която включва всички мускулни групи по един хармоничен начин, съобразен с всяка възраст, а също и с принципа на постепенност на физическото натоварване.

Програми
 0