Увреди на връзковия апарат

Колянната става е една от най-големите и най-комплексни стави в човешкото тяло. Ставата е изградена от ставните повърхности на три кости - бедрена, голям пищял и капачка. Коляното има активни и пасивни стабилизатори. Пасивните са костите и връзките, които свързват различни части на ставата, а активните са мускулите, респективно техните сухожилия, които осъществяват движенията в ставата.

Колянната става притежава голям брой връзки, които я стабилизират. Кръстните връзки (предна кръстна връзка ПКВ и задна кръстна връзка ЗКВ), които свързват бедрената кост с големият пищял и предотвратяват плъзгане- долната част на крайника напред или назад спрямо горната част на крайника. ПКВ е най-важната връзка, защото във всеки момент е активна и придава стабилност, независимо дали човек спи или извършва активни движения. Колатералните връзки (медиален МКВ и латерален ЛКВ) се намират по латералната и медиалната част на коляното и стабилизират медиален и латерален колапс на колянната става. Медиалният и латералният ретинакулум са две връзки, които вървят от двете страни на капачето, като стабилизират положението му. Последната голяма връзка е пателарната връзка, която минава над предната повърхност на капачето и се залавя за големия пищял, точно под коляното, като изпълнява ролята на продължение на сухожилието на четириглавият мускул. Придава допълнителна стабилност на капачето и колянната става. Медиалната патело-фемурална връзка (MPFL), е малка връзка, която свързва капачето с бедрената кост. 

Активните стабилизатори на коляното са всички мускули от горна и долна част на долен крайник, които взимат участие в движенията на колянната става. Четириглав мускул в предна област на бедро и задна група мускули (biceps femoris, semimebranosus, semitendinosus), мускули на подбедрицата (tibialis anterior/posterior, triceps surae, peroneus longus et brevis), които взимат участие в еднопосочното движение на ставата. 

Колянните връзки могат да бъдат увредени при контактни или безконтактни механизми и травмите се класифицират в три нива: разтягане, частично разкъсване, пълно разкъсване.  В зависимост от степента на увреждане на връзката, има различен начин за рехабилитация, който трябва да се използва, същото важи и за вида упражнения и степента на натоварване, които се прилагат до пълно възстановяване.  Програмите на Play Reha предлагат този специфичен прогрес, като взимат предвид нуждите и характеристиките на всеки вид травма на колянна връзка и нейната сложност.

 0